AÇILIŞ TARTIŞMALARI

Savunma

Vücut geliştirmeciler tekrarlarını her zaman yavaş ve kontrollü bir şekilde tamamlamaktadırlar, çünkü bu momentumu devreden çıkararak “hile” yapmanın önüne geçer ve hedef kasları daha iyi çalıştırır. Bu nedenle mekik, kasların kısalma evresinde (konsantrik) ve uzama evresinde (eksentrik) 2 saniyeden daha hızlı olmamalıdır.

fastcruches1

Davacı

Hızlı tekrarlar (konsantrik evrede- 1 saniye veya daha kısa süren mekik) daha fazla kas lifini harekete geçirebilir ve böylece daha iyi bir kas gelişimi sağlar ki buna karın kasları da dahildir.

Kanıt

- İspanyol araştırmacılar mekik süresinin 4, 2, 1.5, 1 saniyede veya yapılabildiği kadar hızlı yapıldığında rectus abdominis, external- internal oblikler ve erector spina üzerindeki etkisini test ettiler.

- Sonuca göre mekik hızı arttıkça bu dört kastaki aktivasyonda artış olmuştur. En büyük farksa external oblikte yaşanmıştır ki bu kas yavaş mekikte aktif olması çok zorken mekik hızlandıkça aktifliği 6 katına kadar yükselmiştir.

abs-only-way-six-pack

Karar: Hızlı Mekik Daha İyidir

Hızlı mekik merkez bölgemizdeki daha çok kas lifini harekete geçirmekte ve buna ek olarak mekik hareketini oldukça etkili bir oblik çalışmasına dönüştürmektedir.

external-oblique

Hüküm

Karın hareketleri boyunca hızı değiştirmeye çalışın. Bazı hareketler için yavaş ve kontrollü olurken bazıları içinse elinizden geldiğince hızlı tekrarlar yapmaya çalışın. Bu karın kaslarınızın hem güçlü hem de iyi gelişmiş olmalarına yardım edecektir.

OPENING ARGUMENTS 

DEFENSE 

Bodybuilders have always done reps in a slow and controlled manner, because it better works the target muscle rather than relying on momentum to “cheat” on the exercise. Therefore, crunches should be performed at a speed no faster than 2 seconds on the positive (concentric) reps and 2 seconds on the negative (eccentric) reps.

PROSECUTION

Fast reps (at a speed of 1 second or less on the positive) can help to recruit more muscle fibers, which can lead to better muscle development, including the abs.

 EVIDENCE 

  • Spanish researchers tested the muscle activity of subjects’ rectus abdominis, external obliques, internal obliques and spinal erectors while they performed crunches at a rep speed of 4 seconds, 2 seconds, 1.5 seconds, 1 second or as fast as possible.
  • They reported that as the rep speed increased, the muscle activity of all four muscles increased. The greatest boost in muscle activity occurred in the external obliques, which were hardly involved in the crunch at the slower speeds, but rose by over six times at the fastest speed.

VERDICT: FAST REP SPEED 

The fast reps will help to recruit more muscle fibers in the midsection and will particularly help to turn an ab exercise, such as the crunch, into a fairly effective oblique exercise.

 SENTENCING 

Be sure to mix up your rep speed during ab exercises — such as the crunch — going slow and controlled for some workouts, and as fast as possible for other workouts. This can help you build better-developed abs that are also strong and powerful.

Kaynak/ Source: FLEX Çeviri/ Translate: Bora Demircioğlu
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>