Skolyoz kişinin omurgasının bir tarafa doğru eğri olması durumudur.  Eğiklik küçük veya belirsiz olabilir. Ancak bazı durumlarda hastanın duruşunu ciddi şekilde bozar.  

SEBEPLER

Doğuştan:

cogenital_Large

Doğuştan skolyozu olan hastalarda sebep, doğum sırasında veya anne rahmindeki bir anormallikten ötürü olabilmektedir.

Nöromusküler:

KG Preo

Kassal veya sinirsel hastalığa sahip olan kişilerde veya beyin felci veya spina bifida ( nöral tübün gelişimde konjenital defekt sonrası ortaya çıkan bir hastalıktır) gibi hastalıklar sonrasında ortaya çıkan sinirsel veya kassal kontrol kaybı sonucunda gelişen durumdur. Hastanın vücudunu felç eden tıbbi bozukluk sebebiyle de ortaya çıkabilmektedir.

Dejeneratif:

images

Kişi ciddi bir kaza veya hastalık geçirdiğinde omurga üzerinde oluşan hasarla oluşan durumdur. Aynı zamanda önemli bir ameliyat veya osteoporoz sonrasında da ortaya çıkabilmektedir.

Belirli bir sebebi olmadan:

idio

Bu skolyozun en yaygın çeşidi olmakla beraber kimse sebebini tam olarak bilmemektedir. Kalıtsal olabileceği düşünülmektedir.

RASTLANMA ORANI NEDİR?

Ortalama olarak 16 yaş ve altındaki insanların %3′ ünde skolyoza rastlanmaktadır. Bunların bazılarında eğim 40 derecenin üstündedir ki bu ameliyat edilmesi gereken bir durumdur. Genelde kızlar özellikle de sebebi bilinmeyen skolyoz durumlarında erkeklere göre daha yüksek orana sahiptirler. Bundaki sevindirici yansa erişkinliğe ulaşıldıkça bu tip skolyozun ortadan kalkmasıdır.

TEŞHİS NASIL KONULMAKTADIR?

Teşhis genel olarak çocuk doktorları veya okuldaki genel sağlık muayenesi yoluyla konulur. Eşit olmayan omuzlar, belirgin olan tek kürek kemiği, eşit olmayan bel duruşu ve bir tarafa bükülme hastalığa yönelik fiziksel ipuçlarıdır.  İlk teşhisten sonra röntgen ve kemik testleri hastalığın ne derece ciddi olduğunu anlayabilmek için yapılır.

SKOLYOZ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Çoğu çocuk ve genç sebepsiz skolyoz durumlarında takip amacıyla 6 aylık periodlar halinde gözlemlenir. Bununla beraber bazı durumlarda daha etkili bir tedavi gerekmektedir.

Sırt Kuşağı:

back brace

Eğer hastanın skolyoz derecesi 25 ile 40  arasındaysa ne hesaplanan büyüme hızının minimum 2 yıl gerisindeyse kullanılır. Sırt kuşağı skolyozu düzeltmez sadece eğimin daha fazla artmasının önüne geçer.

Cerrahi Müdahele:

surgsco

Eğer skolyoz 50 dereceyi geçerse cerrahi müdahele düşünülür. Metal implantların omurgayı düzeltebilecek şekilde yerleştirilmesi ve ardından birbirine kalıcı olarak kaynatılması işlemidir. Gelişim tamamlandıktan sonra yapılır çünkü işlem omurganın gelişmesini durdurur.

Tüm hastalar aktif hayat tarzı, uygun egzersiz ve iyi beslenme yönünde teşvik edilmelidir.

Scoliosis is a condition where a person’s spine is curved to one side. The curvature may look slight or unnoticed, but in some cases, the curvature is enough to make the sufferer disfigured.

Causes

There are many known types of scoliosis, including the following:

Congenital – In the case of a congenital scoliosis sufferer, the curvature is present at birth, and may be caused by an abnormality that can be present even in the womb.

Neuromuscular – This kind of scoliosis is usually seen as a symptom or end-result of people who have abnormal muscle or nerve disorders, such as spina bifida or cerebral palsy. It may also because of medical disorders that can paralyze the sufferers’ body.

Degenerative – Degenerative scoliosis happens when a person has had a major injury or sickness that has caused bone collapse in the spine. I can also be the result of major surgery, or osteoporosis.

Idiopathic scoliosis – While this is the most common form of scoliosis, no one really knows why it happens. One of the few leads so far is that it could be inherited.

What are the numbers?

Around 3% of people aged 16 and below have scoliosis, and considerably fewer than that have spinal curvatures that are greater than 40 degrees, at which point surgery becomes a serious option. Traditionally, girls are more likely to be scoliosis sufferers than boys, particularly in cases for idiopathic scoliosis. Luckily, idiopathic scoliosis seems to stop once patients reach adulthood.

How is it diagnosed?

Given the age bracket at which scoliosis happens, most cases are usually detected during exams by pediatricians, or during school physical exams. Physical clues include uneven shoulders, one prominent shoulder blade, a leaning stance to one side, or an uneven waist. Once the initial diagnosis is carried out, a series of X-rays and a bone exam will be used to find out how severe the situation is.

How is scoliosis treated?

Most children and teenagers with idiopathic scoliosis are observed every six months, so that their scoliosis can be monitored. However, in some cases, more active treatment is needed.

Back braces:

If the patient has between 25 and 40 degrees of spinal curvature, braces will usually be used, particularly if they have a minimum of two years remaining in their calculated growth spurt period. Bracing doesn’t improve the curvature, but it will prevent the curve from progressing.

Surgery:

If the curvature goes beyond 50 degrees, then surgery becomes a major consideration. The procedure installs metallic implants that act as braces to correct the curve as best as can be done, while the second part of the operation involves the use of bone grafts to permanently fuse sections of the spine together. This option is usually done after the growth spurt, as fusing the bones in the spinal column will stop their growth.There is another technique that can be used for younger patients, which does not involve spinal fusion. However, a back brace must be always be worn after surgery.For all patients, an active lifestyle, proper exercise, and a good diet are always encouraged.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>