eye-glasses-isolated-with-eye-chart-background

Genel inanışın aksine görüşünüz yıllar geçtikçe bozulmak zorunda değildir. Göz hareket ve keskinliğini kontrol eden kasların düzenli olarak çalıştırılmasıyla göz yorgunluğunuzu hafifletebilir, gözlerinizin sağlığını koruyabilir ve hatta görüşünüzü daha keskin bir hale getirebilirsiniz.

Göz Hareketlerinizi ve Görüşünüzü Kontrol Eden 6 Kas Şunlardır:

Human eye

  1. Lateral Rectus: Gözünüzü dışa, burnunuzdan uzağa doğru hareket ettirir.

  2. Medial Rectus: Gözünüzü içe, burnunuza doğru hareket ettirir.

  3. Superior Rectus: Gözünüzü yukarıya doğru hareket ettirir.

  4. Inferior Rectus: Gözünüzü aşağıya doğru hareket ettirir.

  5. Superior Oblique: Gözünüzü burnunuza doğru döndürür.

  6. Inferior Oblique: Gözünüzü burnunuzdan uzağa doğru hareket ettirir.

Günümüzde insanların sürekli olarak göz yorgunluğu ve bozulmasından şikayet etmelerinin belki de en önemli sebebi bilgisayar ve TV ekranına uzun süreler boyunca bakmalarıdır.

Gözleriniz düzenli hareket için tasarlanmışlardır. Gözlerinizin düzenli hareketi en iyi miktarda kan akışının, sinirsel iletimin sağlanması ve 6 kasınızın güçlenmesi açısından son derece önemlidir.

Aşağıda sıralayacağım bir kaç basit göz egzersiziyle gözlerinizi korumanız ve görüşünüzü olabildiğince keskin bir hale getirmeniz mümkün olacaktır:

Print

  1. 3- 5 sn. için bakabildiğiniz kadar sağa bakmaya çalışın. Ardından bir kaç sn. ara verin ve 3- 5 sn. bakabildiğiniz kadar sola bakmaya çalışın. Bunu bir kaç kez tekrarlayın.

  2. 3- 5 sn. için bakabildiğiniz kadar yukarı, ardından 3- 5 sn. bakabildiğiniz kadar aşağı bakmaya çalışın. Bunun bir kaç kez tekrarlayın.

  3. Gözlerinizi önce saat yönünde, ardından saat yönünün tersine olacak şekilde yuvarlayın, dinlenin ve bunu bir kaç kez tekrar edin. Yavaşça yuvarladığınızdan emin olun. Tam bir daire en azından 3 sn. sürmelidir.

  4. Ortalama bir kol uzunluğunda olacak şekilde elinizde bir kalemi tutun. 3- 5 sn. kadar kalemin ucuna odaklanın ardından bakışınızı 3- 5 sn. için uzakta duran başka bir nesneye yöneltin. Bunun bir kaç kez tekrarlayın.

Ek bilgi olarak 4. antrenmanın profesyonel beyzbol oyuncuları tarafından görüşlerini keskinleştirmek için uygulandığını da belirtmek isterim.

eye-glasses-isolated-with-eye-chart-background

Contrary to popular belief, your vision doesn’t have to decline over time. With regular exercise of the muscles that control your eye movements and visual acuity, you can reduce eyestrain and maintain or even improve your vision.

The six muscles that control your eye movements and ultimately vision are as follows:

Human eye

Lateral rectus – Primarily moves your eye outward, away from your nose.

Medial rectus – Primarily moves your eye inward, toward your nose.

Superior rectus – Primarily moves your eye upward.

Inferior rectus – Primarily moves your eye downward.

Superior oblique – Primarily rotates the top of your eye toward your nose.

Inferior oblique – Primarily rotates the top of your eye away from your nose.

Perhaps the single greatest reason why people in today’s society suffer from chronic eyestrain and deteriorating vision is the amount of time that is spent staring at computer monitors and television screens.

Your eyes are designed to move regularly. Frequent movement of your eyes is what promotes optimal blood flow and nerve tone to your eyes and the six muscles that control your eye movements.

What follows are several simple eye exercises that you can do on a regular basis to keep your eyes and vision as healthy as possible:

Print

1. Look as far to your right as possible for 3-5 seconds, then as far to your left as possible for 3-5 seconds. Rest for a few seconds, then repeat this sequence several times.

2. Look as far up as possible for 3-5 seconds, then look as far down as possible for 3-5 seconds. Rest for a few seconds, then repeat this sequence several times.

3. Slowly roll your eyes in a circle, first clockwise, then counter-clockwise. Rest for a few seconds, then repeat this sequence several times. Be sure to roll slowly – it should take at least 3 seconds for you to roll your eyes in a full circle.

4. Hold a pen in front of you, about an arm’s length away. Focus your vision on the tip of your pen for 3-5 seconds, then shift the focus of your vision to an object that is farther away for 3-5 seconds. The greater the distance between your pen and the distant object, the better. If you are indoors, look out a window to find a distant object to focus your vision on. Repeat this sequence of going back and forth between your pen and a distant object several times.

Just for interest’s sake, this exercise is used by some professional baseball players to optimize visual acuity, which is essential for the hand-eye coordination that is needed to play pro ball.

Kaynak/ Source: undergroundhealth.com Çeviri/ Translate: Bora Demircioğlu 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>