cortisone-shot-side-effects-1

Tenisçi dirseği, donuk omuz veya şişmiş bir diz olsun eğer ki sakatlık size engel oluyorsa bu hiçte hoş bir durum değildir.

Spor veya egzersiz sonucu ortaya çıkan acı verici ve ısrarcı pek çok durum insanları kortikosteroid (kortizon) iğnesi yaptırmak zorunda bırakır.

Bu ilaç 1950′ lerden beri kullanılmakta olsa da aslında bir çare olarak görülmemesi gerektiği ve bazı durumlarda tehlikeli bile olabileceği bilinmelidir.

Potansiyel risk ve faydalarını bilmeniz sizi kullanıp kullanmama konusunda yönlendirebilir.

Kortikosteroid (Kortizon) Nedir?

Kortikosteroidler (aynı zamanda steroid veya glukokortikoidler olarakta bilinirler) böbreküstü bezleri tarafından üretilen doğal kortikosteroid hormonunu (kortizon ve hidrokortizon) taklit eden ilaçlardır.

Anabolik steroidlerle aynı işi görmezler bu sebeple kassal kuvvette bir artış meydana getirmezler.

cortisone-injection

Kortikosteroidler (betametazon, hidrokortizon, metilprednizolan, prednizon, triamsinolon.. vb) genelde ciddi iltihaplanmaların tedavisinde ya da bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerini değiştirmek amacıyla kullanılırlar. Bu, eklem iltihaplanması (kireçlenme) ve pek çok sporla alakalı sakatlığın tedavisine yardımcı olabilir. Bu sakatlıklara kısaca göz atarsak:

  • Tenisçi dirseği
  • Golfçü dirseği
  • Diz, dirsek veya omuzdaki bursit
  • Donuk omuz
  • Plantar fasiit (Ayak altındaki fasya dokusunda tam veya kısmi yırtık sonucu oluşan ve ayak bileğinde yukarıya doğru yayılan ağrıyla karakterize sakatlık durumu)
  • Karpal tünel sendromu
  • Fıtık
  • Rotator manşet kası sakatlıkları
  • Tendinit

İlgili yumuşak dokuya veya eklem çevresine veya direkt olarak ekleme yapılan kortizon iğnesi etkilenmiş bölgedeki iltihap ve ağrıyı bir kaç hafta veya ay için geçirebilir.

Peki Kortizon İğnesi Yaptırmaya Değer Mi?

Kortizon iğnesi sakatlığınız için hızlı bir çözüm gibi durabilir fakat bu ” Yaptırdınız ve her şey geçti” anlamına gelmez.

Kortizon iğneleri iltihaplanma ve belirtileri azaltsa da, altta yatan sebeplere bir çözüm değildir ve bu sebeple dinlenme ve rehabilitasyon gibi ek tedavilere de ihtiyacınız vardır.

Bunun yanısıra çoğu sağlık profesyoneli ve sporcu azalan enflamasyonun ciddi bir sakatlığı maskeleyebileceğinden dolayı endişe duyar.

Aslında kortikosteroidler kısa vadede olumlu etkileri olmasına rağmen uzun vadede bazı sakatlıklara etki etmedikleri gibi bazılarını daha da kötü bir hale getirebilirler.

Araştırma sonuçlarına göre ” Tenisçi dirseği” sebebiyle kortizon alan kişilerde iğne yaptırmayan kişilere göre kısa vadede belirgin şekilde daha az ağrı gözlenmiştir. Bununla beraber bu kişiler 6- 12 aylık süre zarfında daha düşük oranda tam iyileşme göstermişler ve daha yüksek oranda tekrarlayan sakatlık yaşamışlardır.

wp0c023986

Kortizon İğneleri Güvenli Midir?

Çoğu kişiye göre “Evet”, fakat her ilaç gibi kortizon iğnelerinin de yan etkileri olabilir.

Yan etkiler genellikle iğnenin yapıldığı bölgeyle sınırlı kalmakla beraber, zaman zaman tüm vücuda etki de edebilmektedir.

Bölgesel Reaksiyonlar Yaygındır

Keloidinject2

İğneyi yaptırdıktan 24- 48 saat sonra ağrı veya şişme görülebilir fakat bu hızla kaybolur. Bazı doktorlar bu durumu önlemek amacıyla lokal uyuşturucular önerebilir.

Kişiler iğnenin yapıldığı deri çevresinde bir hafiflik hissedebilirler. Bu tehlikeli bir durum değildir ve geçicidir. İğnenin yapıldığı deride erime ve incelme meydana gelmesi de olasıdır.

Bir başka bölgesel reaksiyonsa “Kortizon alevlenmesi” adlı durumdur. Burada iğnedeki maddeler kristal formuna dönüşerek yumuşak doku veya eklem hattında rahatsızlık yaratabilir, bölgede iltihaplanmaya sebep olabilirler. Buna ek olarak iğnenin yapıldığı bölgede veya eklemde enfeksiyon oluşma riski de mevcuttur.

Sürekli Kullanım Zararlı Olabilmektedir

Özellikle sürekli kullanım durumunda kortizonlar çok daha ağır yan etkileri sebep olabilirler. İğneden etkilenen bölgede tendon zayıflaması veya yırtık oluşumu rapor edilmiştir. Sürekli kullanım osteoporoza, kemik nekrozuna (kemik ölümü) ve sonunda eklemdeki kıkırdak dokunun parçalanmasına sebep olur.

Kan Glukoz (Şeker) Seviyenizi Takip Edin

Çoğu kişi kan şekeri seviyelerinde 24- 48 saatlik geçici bir yükseliş yaşar. Bu nedenden ötürü eğer ki şeker hastasıysanız bunu  enjeksiyondan önce doktorunuzla paylaşın.

Kortizon İğnesi Benim İçin Doğru Bir Tercih Mi?

Bazı kişiler kortizon iğnesi kullanamazlar veya sizin sakatlığınızda kortizon iğnesi doğru bir tedavi olmayabilir.

Dr. Andrew Boyden önceden kortizonlarla ilgili bir problem yaşadıysanız bunu doktorunuza söylemenizin önemli olduğunu belirtiyor. Bununla beraber halihazırda tablet gibi farklı formlarda kortikosteroidler kullanıyorsanız veya kortikosteroidlerle etkileşime geçebilecek herhangi başka türde bir ilaç kullanıyorsanız bunu doktorunuzun bilmesi son derece önemlidir.

“Geçmişte kortizona karşı allerjik reaksiyon gösterdiyseniz veya Warfarin gibi kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız doktorunuzun bunu enjeksiyon öncesinde bilmesi gerekir. ” diyor Andrew Boyden.

Doktorunuz sizin durumunuzda kortizon iğnesinin artı ve eksilerini belirtebilir veya sizin için daha uygunsa kortizon iğnesi yerine fizyoterapi görmenizi, parasetamol ya da ibuprofen gibi basit ağrı kesiciler almanızı veya eklemi bir süre dinlendirmenizi tavsiye edebilir.

Sakatlık gelişen bölgede açık yarası veya deri- eklem enfeksiyonu ya da vücudunda genel olarak enfeksiyon olan kişiler kortizon iğnesi yaptırmamalıdır.

Yaptıracağınız İğnelerin Sınırını Bilin

Kortizon enjeksiyonu sizin sakatlığınızda ağrı veya iltihabı azaltma açısında doğru bir tercih olabilir. Bununla beraber uzun vadede eklem hasarını da içerebilen komplikasyonların oluşmaması için bu iğnelerin sınırını bilmelisiniz.

” Genelde tek bir eklem için senede 4 iğneden fazlası yapılmamalıdır.” diyor Dr. Boyden.

“Bununla beraber iğne yapılan bölgeyi tam iyileştiğinden emin olmadan aşırı kullanımdan sakınmanız da ayrıca önemlidir.”

cortisone-shot-side-effects-1

Whether it’s tennis elbow, a frozen shoulder or swollen knee, it’s no fun when injury and pain hamper your game.

Many conditions brought on by exercise and sports are notoriously painful and persistent, leading some people to opt for a corticosteroid injection (or ‘cortisone shot’) into the affected area.

While this medicine has been widely used to treat inflammatory pain since the 1950s, it is worthwhile remembering it is not a cure and may even be detrimental in some conditions.

Knowing the potential risks and benefits of corticosteroid injections will help you and your doctor decide if they are right for you.

What is a corticosteroid?

Corticosteroids (also known as ‘steroids’ or glucocorticoids) are medicines that mimic your body’s natural corticosteroid hormones (cortisone and hydrocortisone) produced by the adrenal glands above your kidneys.

They are not the same as anabolic steroids, which are sometimes misused by athletes and body builders, and they don’t increase your muscle strength.

cortisone-injection

Corticosteroids (such as betamethasone, hydrocortisone, methylprednisolone, prednisone, and triamcinolone) are mainly used to treat serious inflammation or to modify effects on the immune system. This can help a variety of conditions such as arthritis and common sports-related injuries, including:

- tennis elbow (lateral epicondylitis)
– golfer’s elbow (medial epicondylitis)
– bursitis of the shoulder, hip or knee
– frozen shoulder
– plantar fasciitis
– carpal tunnel syndrome
– herniated disc
– rotator cuff injury
– tendonitis.

Injecting corticosteroids into or around joints or soft tissue can reduce inflammation and pain in the affected area for up to several weeks or months.

Is it worth a shot?

A cortisone shot may seem like a fast-track solution to your injury, but it isn’t the ‘be all and end all’ of treatment.

Although corticosteroid injections can reduce inflammation and symptoms, they don’t cure the underlying condition, and you may still need other treatments, such as rest and rehabilitation.

What’s more, many health professionals and sportspeople have concerns that reducing inflammation might mask a serious injury.

In fact, corticosteroid injections in the long run may actually do nothing or even worsen some injuries, despite the positive short-term effects.

Studies have found that people who had corticosteroid injections for tennis elbow had significantly less pain in the short term than those who had no treatment. However, they had a much lower rate of full recovery six to 12 months down the track, and a significantly higher risk of relapse, after their corticosteroid injection.

wp0c023986

Are cortisone shots safe?

Corticosteroid injections can be given safely to most people but as with any medicine side effects may occur, and some can be serious.

Side effects are mostly limited to the area near the injection, but some corticosteroid may get into your general system to cause problems.

Local reactions are common

Keloidinject2

Pain or swelling usually occurs for 24 to 48 hours after an injection, but generally disappears quickly. Some doctors give a local anaesthetic to reduce discomfort.

People will often notice a lightening of the skin around the injection site. This is not harmful and usually resolves. A loss or thinning of the skin or fatty tissue in the area of the injection can also occur.

Another local reaction is known as the ‘cortisone flare’. The injected corticosteroid can form crystals that irritate the soft tissues, including the lining of joints (synovial tissue), causing it to become inflamed. There is also a risk of infection at the injection site or in the joint.

Repeated use can be harmful

Corticosteroid injections can cause more severe side effects, especially if you have them regularly. Weakening or rupturing of tendons in the affected area has been reported, and repeated use may contribute to osteoporosis, osteonecrosis (death of bone) near the injection site, and eventual destruction of cartilage in joints.

Watch your blood glucose level

Many people experience a temporary rise in their blood glucose (sugar) levels for 24 to 48 hours. Let the doctor giving the corticosteroid injection know if you have diabetes as you may need to have your blood glucose checked after the injection, and your diabetes treatment adjusted.

Is a cortisone shot right for me?

Some people can’t have corticosteroid injections, or they may not be the right choice of treatment for your injury.

Clinical adviser at NPS MedicineWise, Dr Andrew Boyden, says it’s important to tell your doctor if you have had previous problems with corticosteroids, are already taking a corticosteroid in another form such as a tablet, or are taking any other medicines that could interact.

“If you’ve had an allergic reaction to a corticosteroid in the past or take an anti-clotting medicine like warfarin, it’s essential you let your doctor know before having an injection”, says Dr Boyden.

“Your doctor can help you weigh up the pros and cons of having a corticosteroid injection in your situation. They can also suggest other options that may be more suitable, such as physical therapy, simple pain relievers like paracetamol or ibuprofen, or resting the joint.”

People should not have a corticosteroid injection if there is an open wound or skin infection in the injury area, an infection in the joint, or a more generalised infection.

The bottom line: limit your shots

A cortisone shot may be the right choice to relieve the pain and inflammation of your injury. Even so, limit the number of injections you have to prevent any long-term complications, including joint damage.

“Generally, no more than four corticosteroid injections a year are advised for any single joint”, says Dr Boyden.

“Your doctor is likely to advise against any further injections in the joint if you haven’t gained any relief after two consecutive injections. It’s also important not to overuse the injured area after an injection to ensure you recover well.”
Çeviri/ Translate: Bora Demircioğlu Kaynak/ Source: www.nps.org.au

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>