chart

Vücudunuzun PH seviyesi -asitlik ve bazlık göstergesi- vücudunuzdaki bazı bileşiklerin (karbondioksidin asit, bikarbonatın baz olması gibi) miktarına bağlıdır. Vücudunuz normal bir şekilde çalışabilmek için özel bir PH seviyesine ihtiyaç duyar ve bu noktadaki herhangi bir sorun sağlık üzerinde olumsuz etkiye yol açabilir çünkü vücut sistemleri hasar görür. Vücudunuzdaki asidin çok fazla azalmasına yani vücudunuzun çok fazla alkali bir duruma gelmesine alkaloz denilir. “İnsan Anatomi ve Fizyolojisine” göre vücut PH’ ının 7.45 üzerinde çıkması alkalozun klinik tanımıdır.

Mekanizma

Vücudunuzda biyokimyasal reaksiyonlarda hayati rol oynayan çeşitli şekillerde asit bulunur. (Solunum sistemindeki karbondioksitten midedeki hidroklorik aside kadar.)

Alkaloz vücudunuzun çok fazla baz alımı veya çok hızlı asit kaybetmesi durumunda ortaya çıkabilir. The Merck Manual’ in belirttiğine göre her iki durumda da vücudunuz çok hızlı bir şekilde alkali hale gelir ki bu vücudun sorunu düzeltmesini imkansız kılar.

Solunum Yollu Alkaloz

Respiratory Acidosis

Solunum yollu alkaloz çok hızlı nefes alıp vermeye bağlı olarak vücudun kısa sürede yüksek miktarda karbondioksiti dışarı yollamasıdır. Karbondioksit vücutta asit olarak görev yapar ve böylece vücutta alkalililik yükselir. Medline Plus’ ın verdiği bilgiye göre solunum yollu alkaloz kısmen önemsiz yüksek ateş veya hiper vantilasyon sebebiyle olabildiği gibi kronik solunum hastalıkları, karaciğer rahatsızlığı ve salisilat zehirlenmesi gibi ciddi durumlar sonucunda da ortaya çıkabilir. Yüksek rakımda aşırı miktarda karbondioksit salınımına yol açarak alkaloza sebep olabilmektedir.

Metabolik Alkaloz

metabolic alkalosis

Metabolik alkaloz solunum yollu alkaloza göre daha seyrek görülmektedir. Kusma gibi sebepler sonucunda mideden çok fazla asit yok olduğunda gelişen bir durumdur. Çok nadir olarak karbonat gibi fazla miktarda alkali madde tüketimi sonucu oluşur. Bozuk böbrek fonksiyonları da vücuttan çok fazla potasyum ve sodyum atılmasına yol açarak PH seviyelerini değiştirip alkaloza katkıda bulunabilir.

Belirtiler

Vücut asit seviyeniz çok düşük seviyelere geldiğinde konuyla alakasız gibi duran belirtiler ortaya çıkabilir.Medline Plus’ ın belirttiğine göre belirtiler arasında kas seyirmeleri, kusma, el titremeleri, uzuvlarda yanma ve uyuşukluk birlikte bulantı ve kusma sayılabilir. Durum ilerledikçe nörolojik ve kassal fonksiyonlar bozulabilir. Kas kasılmalarıyla beraber kafa karışıklığına ve hatta komaya yol açabilir.

Tedavi

Eğer ki kan testinin sonucuna göre vücut asit seviyeniz çok düşükse sağlık profesyonelleri tedaviye başlamadan önce sebepleri araştıracaktır. Solunum yollu alkalozda oksijen terapisi PH seviyelerinizi normalleştirmeye yardımcı olabilir. Hiper vantilasyon (Aşırı hızlı soluk alıp verme) durumundaysanız nefesinizi bir poşet içerisine alıp verdiğiniz nefesi tekrar içinize çekmekte içerdiği karbondioksitten ötürü vücudunuza gereken asidi sağlayabilir. Metabolik alkalozdaysa böbrek hasarına bağlı olarak gelişen elektrolit ve sıvı kaybı gibi durumlarda sinir sisteminde bozulma gelişebilir. Bunun önüne geçebilmek için doktorlar damardan asit takviyesinde bulunabilirler.

chart

Your body’s pH level — an indicator of acidity and alkalinity — depends on the amount of certain substances in your body, such as carbon dioxide, an acid, and bicarbonate, a base. Your body requires a specific pH level to function properly, and any deviations can cause a health crisis because body systems become impaired. When acidity levels are low that means your body is too alkaline, a condition called alkalosis. A pH level greater than 7.45 meets the clinical definition of alkalosis, according to “Human Anatomy and Physiology.”

Mechanism

The different forms of acid in your body — from carbon dioxide in the respiratory system to hydrochloric acid in the stomach — play a vital role in various essential biochemical reactions. Alkalosis develops, either because your body acquires too much base, or because it loses too much acid too rapidly, Merck Manuals reports. In both scenarios, the result is a pH level that becomes too alkaline faster than the body can work to fix the imbalance. Alkalosis can occur for several reasons, based on whether respiratory or metabolic function is the cause.

Respiratory Alkalosis

Respiratory Acidosis

Respiratory alkalosis results from rapid breathing that causes the body to emit too much carbon dioxide too quickly. Because carbon dioxide functions as an acid in the body, this causes alkalinity to rise. Causes of respiratory alkalosis include such minor conditions as hyperventilation and high fever, but also more serious conditions such as chronic respiratory diseases that impair breathing, liver disease and salicylate poisoning, MedlinePlus reports. Even being at high altitudes can cause excess carbon dioxide emissions, leading to alkalosis.

Metabolic Alkalosis

metabolic alkalosis

Metabolic alkalosis occurs less commonly than the respiratory form. It typically develops when too much acid is lost from the stomach, either via excessive vomiting or because the stomach had to be suctioned, Merck reports. Less commonly, you can develop metabolic alkalosis from consuming large quantities of alkaline substances, such as baking soda. Malfunctioning kidneys can also contribute to alkalosis if they body excretes too much sodium and potassium, altering your pH level.

Signs and Symptoms

When your acid levels drop too low, many of your body systems may become impaired, causing a variety of symptoms that may seem unrelated. Nausea and vomiting can occur, along with muscle twitches, hand tremors, lightheadedness and numbness and tingling in the extremities, MedlinePlus reports. As the condition progresses, neurological and muscle function can deteriorate even further, causing confusion or even a coma, along with prolonged muscle contractions.

Treatment

If blood testing shows your acid levels are too low, medical professionals will determine the cause before deciding on a course of treatment. In cases of respiratory alkalosis, oxygen therapy can help bring pH levels into a normal range. If you are hyperventilating, breathing into a paper bag can help because you will rebreathe some of the carbon dioxide your body needs to add more acid to your bloodstream. For metabolic acidosis, treatment often involves treating the cause, such as kidney malfunction, while also replacing lost fluids and electrolytes. In cases where the acidity is so low that the nervous system becomes impaired, doctors may opt to give a diluted form of acid intravenously.

Kaynak/ Source: www.livestrong.com Çeviri/ Translate: Bora Demircioğlu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>